Onze slangmanagementservice – veilig, snel en betrouwbaar.

Ons slangmanagementsysteem stelt onze klanten in staat artikelen snel en betrouwbaar te identificeren, waardoor wij op onze beurt weer het exacte en op de behoeften afgestemde vervangingsonderdeel kunnen leveren. Wij vervaardigen voor u de passende vervangende slangleiding dan snel en betrouwbaar in de benodigde kwaliteit. Direct bij u op locatie in een Sprinter; onze mobiele hydrauliekwerkplaats.

De hydrauliekservice-Sprinter staat 24 uur per dag, 365 dagen per jaar voor u klaar als partner bij schade- en nooddienstinzetten. Geef het slangmanagementnummer direct door wanneer u ons belt en wij helpen u nog sneller!

Ons functionerende en effectieve slangmanagementsysteem heeft zich niet alleen in de nooddienst, maar ook bij inspecties van hydrauliekslangleidingen bij revisies bewezen. In een revisieschema staan alle hydraulische installaties van de exploitant opgesomd. De visuele inspectie van de hydrauliekslangleidingen moet worden uitgevoerd door iemand of een bedrijf dat daarvoor is gekwalificeerd. De exploitant moet de testresultaten vastleggen en bewaren. Het testinterval voor een installatie is afhankelijk van de gevarenbeoordeling voor elke individuele slangleiding. Het interval voor de volgende test van de installatie wordt bepaald door de slangleiding met de hoogste gevarenbeoordeling. Wij kunnen u professioneel ondersteunen bij het nakomen van uw verplichtingen conform de Duitse DGUV-regelgeving 113-020 (Hydrauliekslangleidingen: voorschriften voor veilige toepassing (voorheen BG-voorschrift BGR 237)). Ook daarbij is ons effectieve slangmanagementsysteem voor u natuurlijk een voordeel! Neem contact met ons op. We helpen u graag!


Want elke hydrauliekslangleiding moet zijn gemarkeerd met de volgende gegevens:

 • aanduiding van de fabrikant
 • eventueel de productnorm
 • de productiedatum van de slang
 • de slangkwaliteit
 • de nominale diameter van de slang
 • de bedrijfsdruk
 • het serienummer/de identificatiecode


Daarnaast moet in de documentatie van de installatie voor hydrauliekleidingen de volgende parameters zijn gedocumenteerd:

 • de gevarenbeoordeling
 • de inbouwlocatie
 • de component
 • de functie
 • de maximale toelaatbare leidingdruk
 • de buigradius
 • de aansluitingen
 • de lengte
 • de fabricagedatum van de leiding
 • het aanbevolen jaar van vervanging van de leiding

De aanbevolen maximale gebruikstijd voor een slangleiding is zes jaar na de vervaardiging en de slang mag bij de vervaardiging van de leiding (montage) maximaal vier jaar oud zijn. In gevallen waarbij door visuele inspectie een gering defect zichtbaar is en bezwijken geen of slechts geringe gevolgen voor personen (op basis van de gevarenbeoordeling) zou hebben, kan de vervanging naar behoefte, bijvoorbeeld bij een geplande onderhoudsbeurt worden uitgevoerd (aanbevolen in DGUV-voorschrift 113-020).

GevarenbeoordelingTestintervalVervangingscyclus
A 0,5 jaren 2 jaren
B 1 jaar 6 jaren
C 1 jaar Naar behoefte

BG-voorschriften zijn in eerste instantie gericht op de ondernemer en bedoeld als handreiking bij het vervullen van zijn/haar wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de arbo-voorschriften of voorschriften ter voorkoming van ongevallen, en informatie bevatten over hoe arbeidsongevallen, beroepsziekten en werkgerelateerde bedreigingen van de gezondheid kunnen worden vermeden. Hier kunt u de DGUV-voorschriften downloaden: DGUV-voorschrift 113-020