Het veiligheidssysteem voor slangleidingen garandeert drievoudige veiligheid

key visual2017

Veiligheid is een kwestie van vertrouwen en beschermt in het uiterste geval mensenlevens.

Met het Joint-Fit® veiligheidssysteem vervaardigen wij slangleidingen die wij in het volste vertrouwen aan onze klant verkopen.

Wij gebruiken uitsluitend het drukimpulsgeteste slang- en armaturensysteem van Indunorm in combinatie met pneumatische reiniging van de binnenkant van de slang met een projectiel en de gepatenteerde testmogelijkheden voor pilaarvervorming (universeelkalibers). Zo garanderen wij u de hoogste kwaliteitsnormen bij het vervaardigen van slangleidingen in de Sprinter-wagen. De kwaliteit van de Joint-Fit®-slangleidingen is aanzienlijk en reproduceerbaar beter dan is vereist door de betreffende normen van de DIN EN ISO 982 Machinerichtlijn, DIN EN ISO 1402, DIN EN ISO 6803, DIN EN ISO 20066.

Dat maakt Joint-Fit®, en daarmee uw slangleiding, uniek in de markt!

Waarom? Veiligheid is een kwestie van vertrouwen, minimaliseert de uitvaltijd van hydraulieksystemen en beschermt in het uiterste geval mensenlevens. Daarom doen wij met Joint-Fit® bij het vervaardigen van slangleidingen geen concessies, net als bij de kwaliteit van de componenten die we gebruiken.


Drievoudige veiligheid voor industriële en mobiele hydrauliek

Afgestemde systeemcomponenten

  • Europese kwaliteitsfabrikant, gegarandeerd door drukimpulstests conform DIN EN ISO 6803

Optimale vervaardiging van de slangleiding

  • Actuele persmaattabellen
  • Kwalitatief hoogwaardige pers- en snijgereedschappen
  • Pneumatisch reinigen van de componenten met projectiel

Fabricage-eindcontrole van de hydrauliekslangleidingen in de Sprinter

  • Gegarandeerd door gepatenteerde testtechnologie
  • Door-en-door tests met behulp van speciaal afgestemde, unieke kalibers

Het Joint-Fit® veiligheidssysteem garandeert dat de belangrijke, in de norm voorgeschreven drukimpulstests aantoonbaar werden uitgevoerd.

Wij werken met een op elkaar afgestemd systeem van slangen en armaturen, zoals ook de DGUV-voorschrift 113-020 (voorheen BGR 237) vereist en gaan daardoor voor onze klanten 'op zeker'.

Pneumatisch reinigen van leidingen!

Ongeveer 70% van de uitval in hydraulische systemen wordt veroorzaakt door vaste deeltjes in het hydrauliekmedium. Bij het vervaardigen van een slang- of buisleiding kunnen spanen, rubberslijpsel of metaaldeeltjes in het systeem terechtkomen. Door de binnenmantel van de slang pneumatisch met een speciaal projectiel te reinigen wordt dit gevoelige systeem optimaal schoongehouden.

Want een schoon systeem is een veilig systeem!
jointfit 380 2017

Om de natuurlijke toleranties in de slangdiameter te detecteren en tijdig te kunnen opvangen overhandigen wij nooit een slangleiding aan onze klanten voor we deze hebben getest. Met Joint-Fit® controleren wij de optimale pilaarvervorming in uw slangleiding direct in de Sprinter.

Het idee erachter: Met de universele kalibers is Joint-Fit® het enige testsysteem waarmee wij ook gekromde armaturen kunnen controleren. U krijgt altijd een Joint-Fit®-slangleiding die wij volgens de meest stringente veiligheidsnormen hebben vervaardigd (conform DGUV-voorschrift 113-020, voorheen BGR 237).

'Zwetende' slangleidingen zijn verleden tijd. Met Joint-Fit® garanderen wij u veilige slangleidingen!
Meer informatie vindt u onder: www.indunorm.nl/Joint-Fit